drhonary
shenoto podcaster

برگزیده های دکتر عبدالرضا هنری

هدف این کانال آموزش مباحث مدیریت،اقتصاد و بازرگانی است و بیان موضوعاتی که شاید در جامعه با حساسیت کمتری به انها پرداخته شده است. امید است که برای مخاطبین ارزشمند،موثر باشد

آلبوم‌ها (3)

گفتگوی رادیویی در خصوص نقش و تاثیر کسب و کارهای خصوصی در کاستن از آثا تحریم ها

گفتگوی رادیویی در خصوص نقش و تاثیر کسب و کارهای خصوصی در کاستن از آثا تحریم ها


این گفتگو که در مورد نقش و توانایی شرکت های خصوصی در کمک به کشور در کم کردن اثر تحریم ها انجام شد در چند حوزه مشخص متمرکز بود: 1-تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر کمک گرفتن از شرکت های خصوصی در مواجه با تحریم ها 2-توانمندی خاص شرکت های ...

0

23

1 سال پیش

در گفتگو با رادیو اقتصاد،فعال سازی مشاغل خانگی در دوران کرونا

در گفتگو با رادیو اقتصاد،فعال سازی مشاغل خانگی در دوران کرونا


نقش مشاغل خانگی در تولید ناخالص داخلی 10.2% است و استفاده درست از فرصت بهره گیری از مشاغل خانگی،کمک قابل توجهی در خلق کسب و کارهای جدید و رونق کسب و کارهای فعلی می تواند بکند.

0

52

1 سال پیش

گفتگوی و مناظره حضوری در رادیو اقتصاد،نقش دولت و کاستن از تاثیر تحریم ها بر کشور

گفتگوی و مناظره حضوری در رادیو اقتصاد،نقش دولت و کاستن از تاثیر تحریم ها بر کشور


اینکه دولت نقش ویژه ای در کاستن آثار تحریم ها بر زندگی مردم دارد،موضوعی جدی و غیر قابل انکار است.در این برنامه رادیویی تلاش شده است با رویکردی مناظره محور،نقاطی که مدیران دولتی می بایست توجه ویژه داشته و نقش بارزتری در آن بخش ها داشته ب ...

0

0

1 سال پیش