dook
shenoto podcaster

دوک

در هر قسمت به سراغ یک موجود افسانه‌ای و یا یک باور عامیانه می‌رویم تا راجع بهش بیشتر بدونیم و از عجایب زبان فارسی بیشتر سر دربیاریم.