donoghtepodcast
shenoto podcaster

پادکستِ دونقطه:

"دو نقطه" تلاشیه برای جستجوی جواب سوال‌ها؛ از زوایایی که کمتر ازش صحبت شده