https://shenoto.com/channel/doctorkhademi

دکتر منوچهر خادمی - معنادرمانگر

29 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/doctorkhademi

دکتر منوچهر خادمی - معنادرمانگر

29 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

خانه معنا - مرکز مشاوره و آموزش معنای زندگی/ سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی (معنادرمانگر) www.dr-khademi.com

آلبوم‌ها

فراز و فرود رابطه

0 0 تومان 0

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

test

0 0 تومان 0

test

چرا رابطه عاطفی همیشه عاشقانه نیست؟

0 0 تومان 2

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

چه قدرت هایی درونمان داریم!

0 0 تومان 3

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

در رابطه، چگونه کنترل میشویم؟

1 0 تومان 12

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

نیمه گمشده من کجاست!؟

0 0 تومان 14

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

بیماری بولیموس و قناعت روحی

0 0 تومان 10

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

تو بخشی از آهنگ و آینده جهانی

0 0 تومان 6

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

روابط قبل از ازدواج تا کجا!؟

5 0 تومان 18

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

چطور از عشقم جدا بشم؟

0 0 تومان 22

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

خفه شو لطفا!

1 0 تومان 18

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

رابطه عاطفی و دیدارهای ناتمام!

0 0 تومان 12

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

شریک عاطفیم آدم نفهمیه!

0 0 تومان 14

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

زلزله جان، زلزله جهان (به بهانه زلزله های اخیر ایران)

1 0 تومان 1

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی - جلسه ششم: به خودت برچسب تله نزن!

1 0 تومان 20

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی - جلسه پنجم: تله شناسی یا تیپ شناسی!؟

1 0 تومان 29

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی - جلسه چهارم: من تله زندگی ندارم!؟

1 0 تومان 21

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی - جلسه سوم: تله زندگی و 3 واکنش ما

1 0 تومان 20

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی - جلسه دوم: چهار ویژگی تله زندگی

1 0 تومان 18

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

گفتگو با دکتر منوچهر خادمی - جلسه اول: تله زندگی چیست؟

2 0 تومان 22

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

تاریکی های زندگیت کجاست؟

3 0 تومان 31

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

خودشیفته را بشناسیم

1 0 تومان 13

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

من یک دارکوبم

2 0 تومان 17

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

تو، چراغ خود برافروز

1 0 تومان 10

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

من؛ یک افسرده شادم

4 0 تومان 21

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

من خریدار تو هستم

3 0 تومان 12

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

زندگی منهای 72

2 0 تومان 12

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

همین حالا انجام بده!!

1 0 تومان 21

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

رازی بنام "تله زندگی"

2 0 تومان 19

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

چند سالته!؟؟

0 0 تومان 9

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

یک بار "نه" بگو و راحت شو

2 0 تومان 19

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

اثر پلاسیبو در زندگی

1 0 تومان 13

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

من سطل زباله نیستم

0 0 تومان 18

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

اشتباهات ما ؛ خودخوری های ما

0 0 تومان 25

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com

انسان گرگ انسان است

2 0 تومان 16

سایت رسمی دکتر منوچهر خادمی www.dr-khademi.com