doctorabad
shenoto podcaster

DoctorAbad

دکترآباد؛ سرزمین علوم پزشکی کشور، یه سرزمین مجازی برای آموزش علوم پزشکیه! یعنی دهکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت، تغذیه، ژنتیک و... همگی تو دکترآباد هستن! این سرزمین از بخش‌های مختلفی مثل مرکز آموزش، مرکز خرید، مرکز دانلود و مرکز آزمون تشکیل شده!