dastanmag
shenoto podcaster

ماهنامه داستان

آلبوم‌ها (10)

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 10

داستان - مجموعه شماره 10


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از ایتن کنین، برنارد مالامود، استیون میلهاوزر، تی ...

14

334

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 9

داستان - مجموعه شماره 9


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در نهمین قسمت از این مجموعه داستانهایی از محمد صالح علا، فریبا وفی، مجید قمصری سیامک گلشیری، بهناز عل ...

9

288

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 8

داستان - مجموعه شماره 8


در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در هشتمین قسمت از این مجموعه، زندگی نگاره هایی از مسعود فروتن، جمشید گرگین، جعفر مدرس صادقی، ناه ...

3

149

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 7

داستان - مجموعه شماره 7


در این مجموعه از ماهنامه داستان، زندگی نگاره های کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، زندگی نگاره هایی از دیوید سدریس، الکساندر همن، دوریس لسی ...

0

218

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شمار 6

داستان - مجموعه شمار 6


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در ششمین قسمت از این مجموعه، داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، ناهید طباطبایی، فرشته احمدی، حامد اسما ...

1

302

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 5

داستان - مجموعه شماره 5


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از کورت ونه گات، گریس پیلی، برایان دویل، استیون می ...

0

194

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 4

داستان - مجموعه شماره 4


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از بهروز رضوی، مسعود فروتن، محمد صالح علا، رضا فیاضی، جعفر مدر ...

2

148

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 3

داستان - مجموعه شماره 3


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان برتر خارجی را می شنویم که با صدای هنرمندان خوب کشور اجرا و ضبط شده است. در این قسمت از مجموعه ماهنامه داستان، داستانهایی از ری بردبری، آدری نیفینگر، جی جی بالارد، دیوید س ...

4

244

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 2

داستان - مجموعه شماره 2


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، محمد صالح علا، جعفر مدرس صادقی، فرخند ...

1

259

3 سال پیش

Shenoto plusداستان - مجموعه شماره 1

داستان - مجموعه شماره 1


در این مجموعه از ماهنامه داستان، داستانهایی کوتاهی از نویسندگان به نام کشور را می شنویم که با صدای نویسنده هر اثر اجرا و ضبط شده است. در اولین قسمت از این مجموعه داستانهایی از هوشنگ مرادی کرمانی، محمد صالح علا، محمد کشاورز، فریبا وفی، ...

6

753

3 سال پیش