darickAds
shenoto podcaster

دیجیتال مارکتینگ دریک

چرا هنوز هم خیلی از افراد با روش های قدیمی محصولات و خدمات خود را معرفی می کنند ؟! از طرفی بیشتر آموزش های بازاریابی و منابع موجود عموماً خارجی و متناسب فرهنگ غربی و یا شرقی است پس احساس نیاز شدیدی به منابعی احساس کردم که این آموزش ها را اولا یاد بگیرم و بعد به دیگران هم آموزش دهم و همه باهم رشد کنیم برای همین از شرکتی که در آن کار می کردم استعفا دادم و و امدم جلو به این ترتیب بود که داستان دَریک آغاز شد …