dajoniyosh
shenoto podcaster

داژو نیوش

پادکست داژو نیوش پادکست اختصاصی خانه تبلیغات و بازاریابی داژو است که دکتر سامان خردمند مهر مدیر عامل خانه تبلیغات داژو به بررسی بروز ترین مطالب در حوزه بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ می پردازد