search
daeesibil

دایی سبیل

  • headset 0
  • people 0
more_vert

هدف این کانال مروری بر زندگی و خاطرات محمد پورثانی طنزنویس (1317 تا 1383) است. دایی سبیل یکی از نام‌های مستعار وی در عرصۀ مطبوعات بود.

  • headset 0
  • people 0