cubic
shenoto podcaster

کوبیک

کوبیک پادکستیه که از زبون یه دانشجوی طراحی صنعتی ، داستان های پشت محصولات یا ایده ها ، طراح ها و مسابقات و مطمئنا گاهی مشغله ها یا اتفاق های روز تعریف میشه .