search
creativewriting

نویسندگی خلاق

  • headset 903
  • people 11
more_vert

نویسندگی چیزی فراتر از یک خیالپردازی ساده است، غوطه خوردن در دنیای واقعیت و حقایق است. ما در مسیر نوشتن جرات پیدا میکنیم که با خودمان صادق باشیم و به دنیای آشنا ولی پنهان زیر روتین های زندگی قدم بگذاریم. من حسام معینی به شما کمک می کنم تا در این مسیر داستان زندگی خودتان را بر اساس حقایق زندگیتان بنویسید. پادکست نویسندگی خلاق گوشه ای از تلاش من است.

  • headset 903
  • people 11

(1)