cheshmeh

نشر چشمه

(6)

معرفی کتاب صوتی ترانه برف خاموش (اثر هیوبرت سلبی جونیور)

معرفی کتاب صوتی ترانه برف خاموش (اثر هیوبرت سلبی جونیور)

خیلی از علاقمندان به ادبیات آمریکا هیوبرت سلبی جونیور را با رمان مرثیه ای برای یک رویا می شناسند که البته فیلمی از هم از روی همین رمان ساخته شد که اتفاقا مورد توجه منتقدین قرار گرفت. داستان زندگی سلبی در نوع خودش داستان بی نظیری است. کس ...

1

58

6 سال پیش

معرفی کتاب صوتی شبانه ها (اثر کازوئوایشی گورو)

معرفی کتاب صوتی شبانه ها (اثر کازوئوایشی گورو)

کتاب صوتی شبانه ها (اثر کازوئوایشی گورو) پنج داستان موسیقی و شب ترجمه علی رضا کیوانی نژاد شاید نویسنده های کمی پیدا شوند که به زبانی غیر از زبان مادری خود بنویسند و شاهکارهای ادبی خلق کنند. در این مجموعه بسیار کوچک شما نویسنده ژاپنی ...

4

118

6 سال پیش

معرفی کتاب صوتی شانس (اثر مارک تواین)

معرفی کتاب صوتی شانس (اثر مارک تواین)

کتاب صوتی شانس اثر مارک تواین جلد اول از مجموعه داستان کوتاه های مارک تواین ترجمه علی مسعودی نیا معمولا نام مارک تواین ما را به یاد آثاری چون تام سایر ، هکلبری فین ، یگانه ای در شهر و البته شاهزاده و گدا می اندازد. داستانهای مهیج و ...

2

111

6 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی ترانه برف خاموش

کتاب صوتی ترانه برف خاموش

اثر هیوبرت سلبی جونیور مترجم: پیمان خاکسار شابک: 5-681-362-964-978 خیلی از علاقمندان به ادبیات آمریکا هیوبرت سلبی جونیور را با رمان مرثیه ای برای یک رویا می شناسند که البته فیلمی از هم از روی همین رمان ساخته شد که اتفاقا مورد توجه م ...

2

520

6 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی شبانه ها (اثر کازویو ایشی گورو)

کتاب صوتی شبانه ها (اثر کازویو ایشی گورو)

پنج داستان موسیقی و شب ترجمه علی رضا کیوانی نژاد شابک: 1-733-362-964-978 ISBN شاید نویسنده های کمی پیدا شوند که به زبانی غیر از زبان مادری خود بنویسند و شاهکارهای ادبی خلق کنند. در این مجموعه بسیار کوچک شما نویسنده ژاپنی - انگلیسی کا ...

12

1,035

6 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی شانس

کتاب صوتی شانس

کتاب صوتی شانس اثر مارک تواین جلد اول از مجموعه داستان کوتاه های مارک تواین ترجمه علی مسعودی نیا شابک : 9-85-6846-600-978 معمولا نام مارک تواین ما را به یاد آثاری چون تام سایر ، هکلبری فین ، یگانه ای در شهر و البته شاهزاده و گدا می ...

19

2,643

6 سال پیش