behnamyounessi
shenoto podcaster

بهنام یونسی

دانش آموخته مهندسی نرم افزار از دانشگاه سراسری بناب هستم که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنم. یادگیری‌هایم در حوزه دیجیتال مارکتینگ را تبدیل به اقدام می‌کنم و تجربه به دست آمده را با شما به اشتراک می‌گذارم.

آلبوم‌ها (20)

تجربه در دیجیتال مارکتینگ

تجربه در دیجیتال مارکتینگ


دانش آموخته مهندسی نرم افزار از دانشگاه سراسری بناب هستم که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنم. یادگیری‌هایم در حوزه دیجیتال مارکتینگ را تبدیل به اقدام می‌کنم و تجربه به دست آمده را با شما به اشتراک می‌گذارم.

0

14

1 ماه پیش

 طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 7

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 7


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت

0

30

4 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 6

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 6


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت

0

33

4 سال پیش

 طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 5

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 5


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت

0

34

4 سال پیش

 طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 4

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 4


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت

0

36

4 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 3

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 3


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت

0

36

4 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 2

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 2


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت

0

33

4 سال پیش

 طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 1

طراحی استارت آپ- فصل دوم-بخش دوم- قسمت 1


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت

0

40

4 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 8

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 8


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

0

46

4 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 7


فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

0

43

4 سال پیش