behdashtmohit
shenoto podcaster

حامد کاظمی

آلبوم‌ها (11)

زباله سوزی و تولید انرژی

زباله سوزی و تولید انرژی


در این فایل صوتی، توضیحاتی در رابطه با زباله سوزی و تولید انرژی ارایه می شود.

1

22

4 سال پیش

تولید برق از زباله

تولید برق از زباله


در این فایل صوتی، توضیحاتی در رابطه با تولید برق از زباله ارایه می شود.

1

37

4 سال پیش

پسماندهای تر و تولید کود کمپوست

پسماندهای تر و تولید کود کمپوست


در این فایل صوتی، توضیحاتی در رابطه با روش های تولید کود کمپوست از پسماندهای تر ارایه می شود.

0

20

4 سال پیش

آموزش روش بازیافت غذاهای تلف شده

آموزش روش بازیافت غذاهای تلف شده


آموزش روش بازیافت غذاهای تلف شده

0

26

4 سال پیش

تعریف پسماند و انواع پسماند

تعریف پسماند و انواع پسماند


در این فایل صوتی، تعریف پسماند و انواع پسماندها بصورت کامل شرح داده می شود.

0

62

4 سال پیش

آموزش کاهش حجم زباله

آموزش کاهش حجم زباله


در این فایل صوتی، روشهای کاهش حجم زباله تولید شده در طول روز آموزش داده می شود.

0

24

4 سال پیش

آموزش بازیافت زباله

آموزش بازیافت زباله


در این فایل صوتی، نحوه بازیافت زباله آموزش داده می شود.

0

38

4 سال پیش

آموزش تفکیک زباله

آموزش تفکیک زباله


در این فایل صوتی، نحوه تفکیک زباله از مبدا تولید آموزش داده می شود.

1

85

4 سال پیش

گزارش زباله نریزیم

گزارش زباله نریزیم


در این فایل صوتی، گزارشی از مدت زمان لازم برای تجزیه زباله ها و همچنین مجازات های وضع شده در رابطه با ریختن زباله در شهرهای مختلف جهان ارایه شده است.

0

26

4 سال پیش

راهکارهای تولید پسماند کمتر

راهکارهای تولید پسماند کمتر


در این فایل صوتی، توضیحاتی در رابطه با راهکارهای تولید پسماند کمتر داده شده است. علاقمندان می توانند از این راهکارها استفاده نمایند.

0

20

4 سال پیش