bapodcast
shenoto podcaster

پادکست تحلیل کسب و کار

پادکست تحلیل کسب و کار نام یک برنامه هفتگی است که در اپیزود به یک موضوع تحلیل کسب و کار می‌پردازد

آلبوم‌ها (5)

پادکست تحلیل کسب و کار | اپیزود ۱

پادکست تحلیل کسب و کار | اپیزود ۱


پادکست تحلیل کسب و کار نام یک برنامه هفتگی است که در اپیزود به یک موضوع تحلیل کسب و کار می‌پردازد.

0

31

2 ماه پیش

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 4)

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 4)


دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌های مهندسی و ریاضی آن مرتبط باشد، به م ...

5

3,929

2 سال پیش

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 3)

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 3)


دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌های مهندسی و ریاضی آن مرتبط باشد، به م ...

3

24

3 سال پیش

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 2)

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 2)


دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌های مهندسی و ریاضی آن مرتبط باشد، به م ...

4

27

3 سال پیش

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 1)

پژواک - مهارت‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کار و زندگی (اپیزود 1)


دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌های مهندسی و ریاضی آن مرتبط باشد، به م ...

5

20

3 سال پیش