banooka
shenoto podcaster

بانوکا

پادکستی درباره مسائل زنان

آلبوم‌ها (11)

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت یازدهم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت یازدهم


خشونت علیه زنان

1

73

11 ماه پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت دهم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت دهم


زنان موفق و تاثیرگذار ایرانی در جهان _ بخش دوم

0

45

11 ماه پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت نهم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت نهم


زنان موفق و تاثیرگذار ایرانی در جهان

0

41

1 سال پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت هشتم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت هشتم


جایگاه زن در ایران باستان بخش دوم

0

43

1 سال پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت هفتم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت هفتم


جایگاه زن در ایران باستان بخش اول

0

41

1 سال پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت ششم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت ششم


زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند - بخش دوم

0

50

1 سال پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت پنجم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت پنجم


زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند - بخش اول

1

53

1 سال پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت چهارم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت چهارم


زنان مشهور در ایران باستان - بخش دوم

1

47

1 سال پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت سوم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت سوم


زنان مشهور در ایران باستان

0

99

1 سال پیش

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت دوم

بانوکا؛ پادکستی درباره مسائل زنان _ قسمت دوم


وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان _ بخش دوم

0

35

1 سال پیش