search
bahrambahari

بهرام بهاری

  • headset 0
  • people 0
more_vert

هر چیزی در این دنیا دو بار آفریده می شود یک بار در ذهن و بار دیگر در دنیای ماده آفریده خواهد شد. bahrambahari.com

  • headset 0
  • people 0