bahareh.attari90063
shenoto podcaster

Bahareh Attari

آلبوم‌ها (3)

رادیوتک 14- 4 فاکتور مهم برای موفقیت استارتاپها در رقابت

رادیوتک 14- 4 فاکتور مهم برای موفقیت استارتاپها در رقابت


در چهاردهمین شماره رادیوتک در مورد 4 اصل مهم برای موفقیت استارتاپها در رقابت صحبت می کنیم. 4 فاکتور مهم که استارتاپها با استفاده از آنها می توانند در رقابت با شرکتهای بزرگ موفقیت خوبی کسب کنند.

3

46

4 سال پیش

رادیوتک12- سرمایه گذاران چه چیزی را میخرند و چه چیزی برایشان اهمیت دارد؟

رادیوتک12- سرمایه گذاران چه چیزی را میخرند و چه چیزی برایشان اهمیت دارد؟


در دوازدهمین شماره رادیوتک به صحبتهای آقای دکتر جوانمردی با موضوع سرمایه گذاران چه چیزی را می خرند؟چه چیزهایی برایشان اهمیت دارد و انواع سرمایه گذار می پردازیم که در واقع قسمتهایی از جلسه عصرانه با منتورها می باشد که در تاریخ 6 بهمن در ...

4

27

4 سال پیش

رادیوتک 13-استارتاپها چه زمانی باید سرمایه گذار بگیرند؟

رادیوتک 13-استارتاپها چه زمانی باید سرمایه گذار بگیرند؟


در سیزدهمین شماره رادیوتک صحبتهای آقای مهندس سیجانی با موضوع چه زمانی باید سرمایه گذار بگیریم و با چه کسی باید شریک شویم را می شنویم که در واقع قسمتهایی از جلسه عصرانه با منتورها می باشد که در تاریخ 15 دی در شتابدهنده تک برگزار گردید.

1

33

4 سال پیش