archaeometryjr
shenoto podcaster

صفحه رسمی نشریه پژوهه باستان سنجی .

کانال صوتی نشریه پژوهه باستان سنجی برای ارائه صوت سخنرانی های مرتبط با حوزه باستان سنجی و میراث فرهنگی

آلبوم‌ها (14)

عکاسی مادون قرمز از دیوار نگاره های تاریخی

عکاسی مادون قرمز از دیوار نگاره های تاریخی


«سلسله سخنرانی‌های علمی گروه حفاظت ایکوم ایران» سومین سخنرانی: عکاسی مادون قرمز از دیوارنگاره‌های تاریخی سخنران: سروش کیایی دانشگاه هنر اسلامی تبریز چهارشنبه، 28 آذر‌ماه 1397

0

29

2 سال پیش

شتاب دهنده های تولید اشعه ایکس همدوست و کاربرد آن در مطالعات باستان سنجی

شتاب دهنده های تولید اشعه ایکس همدوست و کاربرد آن در مطالعات باستان سنجی


#سخنرانی شتابدهنده های تولید اشعه ایکس همدوست و کاربرد آن در مطالعات باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 2 دی 97، ساعت 10-12

0

24

2 سال پیش

تصویربرداری رفلکتوگرام مادون قرمز و کاربرد آن در میراث فراهنگی

تصویربرداری رفلکتوگرام مادون قرمز و کاربرد آن در میراث فراهنگی


تصویربرداری رفلکتوگرام مادون قرمز و کاربرد آن در میراث فراهنگی سخنران: دکتر بهشاد حسینی آذر 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

0

29

3 سال پیش

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول-قسمت 2

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول-قسمت 2


باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول سخنران: دکتر وحید عسکرپور اردیبهشت 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

0

25

3 سال پیش

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول-قسمت 1

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول-قسمت 1


باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول سخنران: دکتر وحید عسکرپور اردیبهشت 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

0

22

3 سال پیش

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم-قسمت 2

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم-قسمت 2


باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم سخنران: دکتر وحید عسکرپور خرداد 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

0

19

3 سال پیش

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم-قسمت 1

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم-قسمت 1


باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم سخنران: دکتر وحید عسکرپور خرداد 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

0

12

3 سال پیش

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی-قسمت2

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی-قسمت2


حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی سخنران: بابک حجتی آذر 94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

1

30

3 سال پیش

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی-قسمت1

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی-قسمت1


حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی سخنران: بابک حجتی آذر 94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

0

33

3 سال پیش

بررسی توسعه اصطلاح شناسی تخصصی مرمت در فاصله سال های 50 تا 90 شمسی

بررسی توسعه اصطلاح شناسی تخصصی مرمت در فاصله سال های 50 تا 90 شمسی


بررسی توسعه اصطلاح شناسی تخصصی مرمت در فاصله سال های 50 تا 90 شمسی و اثرات آن بر تحول رویکردهای نظری حفاظت آثار تاریخی در ایران (زیست زبانی مرمت) سخنران: دکتر رضا وحیدزاده اسفند 93 دانشگاه هنر اسلامی تبریز-یازدهمین همایش دوسالانه حف ...

1

12

3 سال پیش