alone-radio
shenoto podcaster

رادیو تنها

بعضی از مسائل اینقدر ساده و مزخرف هستند که فراموش شون کردیم. سعی میکنم به زور هم که شده بهت یادآوری کنم که چه مواردی رو فراموش کردیم. لطفا با فیدبک های صوتی با من در ارتباط باشید تا اونها رو هم منتشر کنم