aflaton
shenoto podcaster

ابوالفضل اکبری

آلبوم‌ها (10)

 Episode 6 - در راه آغاز

Episode 6 - در راه آغاز


سلام هدف انحراف فکر نیست، موضوع تمرکز در میان است!" من ابوالفضل اکبری و شما شنونده ششمین اپیزود پادکست در راه آغاز قطعا نظراتتون خیلی خیلی میتونه به من و پادکست در راه آغاز کمک کنه!

1

128

4 ماه پیش

 Episode 5 - در راه آغاز

Episode 5 - در راه آغاز


سلام "هدف انحراف فکر نیست، موضوع تمرکز در میان است!" من ابوالفضل اکبری و شما شنونده پنجمین اپیزود پادکست در راه آغاز نظراتتون خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه! Abakbari.ir

0

0

4 ماه پیش

Episode 5 - در راه آغاز

Episode 5 - در راه آغاز


سلام در اپیزود پنجم "در راه آغاز" در موردحفظ هوشیاری و تعادل در زندگی باهم صحبت کردیم و در پایان یک تمرین مفید و کاربردی ارائه شد. من ابوالفضل اکبری و شما شنونده پنجمین اپیزود پادکست در راه آغاز نظراتتون خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه! ...

0

97

5 ماه پیش

Episode 4 - در راه آغاز

Episode 4 - در راه آغاز


سلام در اپیزود چهارم "در راه آغاز" در مورد انگیزه و چگونگی حفظ انگیزه در مسیر موفقیت باهم صحبت کردیم و در پایان پادکست 23 سوال جهت شناخت بیشتر خودمون مطرح شد. من ابوالفضل اکبری و شما شنونده چهارمین اپیزود پادکست در راه آغاز Abakbari.ir

0

118

6 ماه پیش

 Episode 3 - در راه آغاز

Episode 3 - در راه آغاز


سلام، در اپیزود سوم "در راه آغاز"،قصد داریم تا زاویه دید شما را کمی عوض کنیم، یک راهکار موثر برای تقویت اراده و یک تمرین برای تقویت بیان، رفع خجولی و ترس از صحبت کردن درجمع را بیان کردیم . من ابوالفضل اکبری و شما شنونده سومین اپیزود از ...

0

150

6 ماه پیش

 Episode 2 - در راه آغاز

Episode 2 - در راه آغاز


راه آغاز پادکستیست شامل 10 اپیزود 20 دقیقه ای که در راستای چالش تقویت ارادهِ "در راه آغاز" طراحی و تولید شده من ابوالفضل اکبری و شما شنونده "در راه آغاز" در اپیزود دوم "در راه آغاز"، داستان زندگی لیام رودلوف، یک راهکار برای تقویت اراده ...

0

144

6 ماه پیش

Episode 1 - در راه آغاز

Episode 1 - در راه آغاز


راه آغاز پادکستیست شامل 10 اپیزود 20 دقیقه ای که در راستای چالش تقویت ارادهِ "در راه آغاز" طراحی و تولید شده من ابوالفضل اکبری و شما شنونده "در راه آغاز" در اپیزود اول درباره چرایی طراحی و ساخت "در راه آغاز"، نکاتی جهت تقویت اراده و نکا ...

1

166

6 ماه پیش

هفت روش برای رونق کسب و کار به وسیله درخواست کردن

هفت روش برای رونق کسب و کار به وسیله درخواست کردن


سلام ما قصد داریم برای ترویج فرهنگ مطالعه روزانه ، بهانه کمبود وقت را از خودمان بگیریم، به این خاطر تمام مطالب علمی که بصورت روزانه در وبسایت بنده abakbari.ir و مجله راه آغاز به منتشر می شود را بصورت صوتی نیز منتشر کنیم. در این فایل صو ...

1

154

8 ماه پیش

مذاکره و پیش مهارت های الزامی آن

مذاکره و پیش مهارت های الزامی آن


مذاکره نه فقط در پشت میز بلکه از اولین لحظات بیداری ما در روز آغاز می شود . پس کیفیت مذاکرات ما رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی ما دارد!! تا بحال چقدر برای داشتن یک مذاکره خوب تلاش کردیم ؟

0

142

8 ماه پیش

اعتماد عنصر گم شده روابط عاطفی و حرفه ای

اعتماد عنصر گم شده روابط عاطفی و حرفه ای


سلام ما قصد داریم برای ترویج فرهنگ مطالعه روزانه ، بهانه کمبود وقت را از خودمان بگیریم، به این خاطر تمام مطالب علمی که بصورت روزانه در وبسایت بنده abakbari.ir و مجله راه آغاز به منتشر می شود را بصورت صوتی نیز منتشر کنیم. در این فایل صوت ...

0

134

8 ماه پیش