https://shenoto.com/channel/aflaton

ابوالفضل اکبری

9 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/aflaton

ابوالفضل اکبری

9 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

Episode 4 - در راه آغاز

0 0 تومان 0

سلام در اپیزود چهارم "در راه آغاز" در مورد انگیزه و چگونگی حفظ انگیزه در مسیر موفقیت باهم صحبت کردیم و در پایان پادکست 23 سوال جهت شناخت بیشتر خودمون مطرح شد. من ابوالفضل اکبری و شما شنونده چهارمین اپ...

Episode 3 - در راه آغاز

0 0 تومان 0

سلام، در اپیزود سوم "در راه آغاز"،قصد داریم تا زاویه دید شما را کمی عوض کنیم، یک راهکار موثر برای تقویت اراده و یک تمرین برای تقویت بیان، رفع خجولی و ترس از صحبت کردن درجمع را بیان کردیم . من ابوالفضل...

Episode 2 - در راه آغاز

0 0 تومان 0

راه آغاز پادکستیست شامل 10 اپیزود 20 دقیقه ای که در راستای چالش تقویت ارادهِ "در راه آغاز" طراحی و تولید شده من ابوالفضل اکبری و شما شنونده "در راه آغاز" در اپیزود دوم "در راه آغاز"، داستان زندگی لیام...

Episode 1 - در راه آغاز

1 0 تومان 0

راه آغاز پادکستیست شامل 10 اپیزود 20 دقیقه ای که در راستای چالش تقویت ارادهِ "در راه آغاز" طراحی و تولید شده من ابوالفضل اکبری و شما شنونده "در راه آغاز" در اپیزود اول درباره چرایی طراحی و ساخت "در را...

مذاکره و پیش مهارت های الزامی آن

0 0 تومان 0

مذاکره نه فقط در پشت میز بلکه از اولین لحظات بیداری ما در روز آغاز می شود . پس کیفیت مذاکرات ما رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی ما دارد!! تا بحال چقدر برای داشتن یک مذاکره خوب تلاش کردیم ؟

هفت روش برای رونق کسب و کار به وسیله درخواست کردن

0 0 تومان 0

سلام ما قصد داریم برای ترویج فرهنگ مطالعه روزانه ، بهانه کمبود وقت را از خودمان بگیریم، به این خاطر تمام مطالب علمی که بصورت روزانه در وبسایت بنده abakbari.ir و مجله راه آغاز به منتشر می شود را بصورت...

اعتماد عنصر گم شده روابط عاطفی و حرفه ای

0 0 تومان 0

سلام ما قصد داریم برای ترویج فرهنگ مطالعه روزانه ، بهانه کمبود وقت را از خودمان بگیریم، به این خاطر تمام مطالب علمی که بصورت روزانه در وبسایت بنده abakbari.ir و مجله راه آغاز به منتشر می شود را بصورت...