adeltalebi
shenoto podcaster

عادل طالبی

استراتژیست کسب و کارهای دیجیتال

آلبوم‌ها (8)

ماجرای مرغ و تخم مرغ، استارتاپ، اپلیکیشن، وب سایت در حوزه های مختلف

ماجرای مرغ و تخم مرغ، استارتاپ، اپلیکیشن، وب سایت در حوزه های مختلف


این فایل، ششمین فایل از مجموعه ای است که به بررسی استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی می پردازد.

7

94

3 سال پیش

بررسی شرایط ورود به فضای دیجیتال برای یک کسب و کار فعال در حوزه خودرو و لوازم خودرو و مانند آن

بررسی شرایط ورود به فضای دیجیتال برای یک کسب و کار فعال در حوزه خودرو و لوازم خودرو و مانند آن


این فایل، پنجمین فایل از مجموعه ای است که به بررسی استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی می پردازد.

6

38

3 سال پیش

بررسی شرایط ورود به فضای دیجیتال برای یک کسب و کار فعال در حوزه مسکن و مشاور املاک

بررسی شرایط ورود به فضای دیجیتال برای یک کسب و کار فعال در حوزه مسکن و مشاور املاک


این فایل، چهارمین فایل از مجموعه ای است که به بررسی استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی می پردازد.

2

92

3 سال پیش

درباره مکتب محصول و مکتب مخاطب و مدل Freemium و ماجراهای آن

درباره مکتب محصول و مکتب مخاطب و مدل Freemium و ماجراهای آن


این فایل، سومین فایل از مجموعه ای است که به بررسی استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی می پردازد.

1

48

3 سال پیش

مصاحبه با زهره صحت درباره راه اندازی کار و کارهای دیجیتال  و شرایط آن

مصاحبه با زهره صحت درباره راه اندازی کار و کارهای دیجیتال و شرایط آن


این فایل، دومین فایل از مجموعه ای است که به بررسی استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی می پردازد.

2

45

3 سال پیش

استراتژی های ورود به بازار

استراتژی های ورود به بازار


این فایل، اولین فایل از مجموعه ای است که به بررسی استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی می پردازد.

8

93

3 سال پیش

استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی

استراتژی های ورود به بازار برای کسب و کارهای اینترنتی


همانطور که در بازاریابی غیر دیجیتال، باید با استراتژی وارد بازار شد، در کسب و کارهای اینترنتی هم باید برای ورود به بازارهای دیجیتال، استراتژی مناسب اتخاذ کرد. این 21 فایل صوتی، مجموعه ای از استراتژی های مختلف برای ورود به بازارهای دیج ...

40

517

3 سال پیش

آینده آموزش، آموزش آنلاین و فروشگاه اینترنتی و آموزش؟

آینده آموزش، آموزش آنلاین و فروشگاه اینترنتی و آموزش؟


آیا با تغییراتی که در حوزه آموزش در حال روی دادن است، سی سال بعد هم همین طور یاد می گیریم که الان یاد می گیریم؟ و اگر نه، آیا الان که فروشگاه اینترنتی داریم، آیا درست است که روی آموزش در وب سایت فروشگاهی خود سرمایه گذاری کنیم؟ این پا ...

4

61

4 سال پیش