achaarshallaghi
shenoto podcaster

آچار شلاقی

آچار شلاقی داستان خانواده‌‌ی 1+3 نفره‌ی نصرتی، همسرش پروین، پسرشون امید و دایی فریبرز است که در یک هم‌زیستی‌ نامسالمت‌آمیز، می‌کوشند با خوش‌بینی از ورطه‌ی روزمرگی‌ به سلامت بگذرند اما زندگی هربار برگ تازه‌ای رو می‌کند. ما را در صفحات آیگپ و اینستاگرام نیز دنبال کنید: https://iGap.net/achaarshallaghi https://instagram.com/achaarshallaghi