search
accordingcinema

به روایت سینما

  • headset 0
  • people 3
more_vert

پادکست به روایت سینما ، پادکستی گفتگو محور در مورد موضوعات پیرامون سینما و گاها هنر های نمایشی میباشد و سعی می‌کند دیدگاه آدم های مختلف از دیسیپلین سینما و بقیه دیسیپلین ها را در خود جای دهد .

  • headset 0
  • people 3

(6)

(6)

grid_view toc