search
aadamekhaas

آدم خاص

  • headset 866
  • people 4
more_vert

همه ی آدم ها درنهایت یک تصویر روشن از آنچه باید باشند درذهن دارند هرچه آن تصویر کامل تر و مشخص تر شود مسیر رسیدن به آن آدم روشن تر است هر کدام از ما آدمی خاص هستیم با مسیرهای متفاوت برای رسیدن به اهداف متفاوت ، با علم به این موضوع دیگر قضاوت و مقایسه ای در کار نیست. (مهدی موسوی.آدم خاص)

  • headset 866
  • people 4

(1)

(1)

grid_view toc