https://shenoto.com/channel/Zbehesht

پور بهشت

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/Zbehesht

پور بهشت

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

کتاب سلام بر آگاهی

1 0 تومان 0

این کتاب چکیده ای مهم از درسهای معنوی و اخلاقی مردی بزرگوار واستادی ارزشمند است که در مورد مهم ترین سوال بشر حقیقت جو، از ابتدای خلقت تا به امروز است. هدف آفرینش انسان چیست؟