Zardpodcast
shenoto podcaster

زرد پادکست

همین حوالی.... صدایی از حنجره های زرد صدایی بی ادعا، عاشق. پر امید و مهم تر "زرد" اگه میخوای که پر از احساس و عشق باشی تو دنیا هفت رنگ پس زرد باش?

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.