Zagros-story

داستان‎ های حوالی زاگرس

  • headset 3.2K
  • people 9
more_vert

پادکست داستان های حوالی زاگرس، پادکستی است که در آن برای شما قصه‎ هایی خوانده می‌شود که بیشتر در شهرهای دامنه زاگرس رخ داده است و این رشته کوه بزرگ، از گوشه ‎ای، چشم بر این اتفاقات داشته است. متن تمام داستان ها در thymeflower.ir نیز قابل مشاهده است

  • headset 3.2K
  • people 9

(32)

(32)

grid_view toc
با من بمان
  • query_builder 05:09
  • 0
  • 21
  • insert_invitation 1 سال پیش