Xfactor

اکس فکتور

  • headset 14
  • people 0
more_vert

Xfactor، پادکستی است که در آن من علیرضا خنجری از دل کتاب ها، تحقیقات و پژوهش های روز علم به دنبال فاکتورهای ایکسی می گردم که به ما کمک می کند تا مسیر ایمن‌تری را برای رسیدن به آینده رضایت بخش در کار و زندگی انتخاب کنیم

  • headset 14
  • people 0

(1)