WayOfDevelopment
shenoto podcaster

برنامه‌ی رادیویی در مسیر توسعه [آب و محیط زیست]

برنامه‌ی در مسیر توسعه یک برنامه‌ی رادیویی است که در مورد توسعه‌ی پایدار (از دیدگاه زیست محیطی) برنامه می‌سازه و این برنامه‌هایی که قرار داده شده به طور کلی به بحث آب و انتقال آب می‌پردازد. به خصوص طرح انتقال آب بهشت آباد از سرچشمه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هست که با این طرح به سمت اصفهان قرار بوده برود و آثار زیست محیطی آن برشمرده می‌شود.