Vagouyehaye_ghassedak_albalouei
shenoto podcaster

لعیا سرابی

آلبوم‌ها (4)

واگویه های قاصدک آلبالویی

واگویه های قاصدک آلبالویی


پروردگارم ... شکوفایی روزت را سپاس می گویم که تاریکی شب را پایان می بخشد. و تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛ در این میان این "من" هستم که بالا میروم؛ پایین می آیم ؛ خوشحال و غمگین می شوم؛ تهی و سرشار می ش ...

0

17

3 سال پیش

واگویه های قاصدک آلبالویی

واگویه های قاصدک آلبالویی


" ای پدید آورنده شب و روز " از تو می خواهم که کمکم کنی، تنها برای لحظه و امروز زندگی کنم. نگران فردا نباشم و فردا را در امروز بسازم. یاری ام کن بدون قید و شرط دیگران را دوست بدارم. در درونم عشق جاری کن که عشق تو ماندگار و مابقی فانی ...

0

11

3 سال پیش

واگویه های قاصدک آلبالویی

واگویه های قاصدک آلبالویی


خدایا مرا متبرک گردان تا عشق ورزیدن و خندیدن را بیاموزم. مرا بیاموز حتی به کسانی که درکم نکرده اند، یا به من بدی کرده اند عشق بورزم. مرا بیاموز تا در همه ی موقعیت ها و شرایط زندگی بخندم، عشق بورزم و بدانم که هر چه روی می دهد نیک ا ...

0

15

3 سال پیش

واگویه های قاصدک آلبالویی

واگویه های قاصدک آلبالویی


امروز از هر سو عشق می بارد، خدایم عاشقانه مرا دوست دارد و لطیف ترین عاشقانه هایش را برایم می آفریند. من نیز عاشقانه اطاعتش می کنم... در جهان من همه چیز نیکوست، پروردگارا سپاسگزارم. (این مراقبه را 7بار با صدای بلند تکرار نمایید.)

2

15

3 سال پیش