VTOO
shenoto podcaster

وی تو

این کانال جهت بالا بردن سطح دانش و فرهنگ مردم راه اندازی شده و در آن مطالبی همچون قسمت های مهمی از کتاب های تاریخی، بحث و گفتگو در مورد مسائل اجتماعی و ... قرار میدهیم. تمامی مطالب این کانال به صورت رایگان است.