Upside.8
shenoto podcaster

هشت وارون

هدف من از شروع این پادکست اینه که بتونم در مورد مسائلی حرف بزنم که کمتر بهش توجه شده یا حتی در مواردی به طور کامل نادیده گرفته شدن و حق همه ی ما هست که راجع به اون ها به درستی اطلاعات داشته باشیم اول از همه برای ارتقا سطح فکری خودمون و همچنین عملکرد بهتر در زندگی خودمون و دیگران