Trader-mind
shenoto podcaster

ذهن معامله گر

در این سری پادکست ها، شما با مفاهیم موردنیاز برای پرورش ذهنیت معامله گری در بازارهای مالی آشنا خواهید شد و در این مسیر دشوار اما جذاب همراه شما خواهیم بود.