TekanehPodcasts
shenoto podcaster

آدم‌ها و تکانه‌ها

سری پادکست «آدم‌ها و تکانه‌ها» کاری از مجموعه تکانه است که داستان زندگی آدم‌های واقعی را روایت می‌کند. تکانه گروهی مستقل است که به تولید محتوای داستانی می‌پردازد. ما به تحول خودانگیخته باور داریم و در این راه می‌کوشیم.