search
Tarikh-gard

تاریخ گرد

  • headset 1.2K
  • people 10
more_vert

دریچه ای که برای شما باز میشود حکایتی است از تاریخ ایران. کشوری که وقتی با تاریخ آن مواجه میشویم،متوجه میشویم که همواره از شرق و غرب بر ایران تاخته اند.با این اوصاف ایران باید صد ها سال یا هزاران سال پیش از این از بین می رفت اما ایران همچنان پا بر جاست و پویا و پر خروش.اما چگونه؟

  • headset 1.2K
  • people 10

(2)