Tarcode
shenoto podcaster

پادکست تارکد

روایتی متفاوت از تاریخ معاصر

آلبوم‌ها (14)

اپیزود 14: کورتاژ دوم

اپیزود 14: کورتاژ دوم


چه اتفاقاتی صدام را مجاب کرد تا به ایران حمله کند؟

0

13

1 هفته پیش

اپیزود 13: عملیات ویژه در نخست وزیری (قسمت دوم)

اپیزود 13: عملیات ویژه در نخست وزیری (قسمت دوم)


چه کسانی باعث شدند پرونده ترور رجایی و باهنر مختومه شود؟

0

25

3 هفته پیش

اپیزود 12: عملیات ویژه در نخست وزیری (قسمت اول)

اپیزود 12: عملیات ویژه در نخست وزیری (قسمت اول)


عامل ترور رییس جمهور و نخست وزیر چگونه به جلسات شورای امنیت نفوذ کرد؟

0

26

4 هفته پیش

اپیزود 11: معمای رکس (قسمت دوم)

اپیزود 11: معمای رکس (قسمت دوم)


روایتی از زوایای مختلف فاجعه به آتش کشیدن سینما رکس

0

19

1 ماه پیش

اپیزود 10: معمای رکس (قسمت اول)

اپیزود 10: معمای رکس (قسمت اول)


روایتی از زوایای مختلف فاجعه به آتش کشیدن سینما رکس

2

58

1 ماه پیش

اپیزود 9: فرار بزرگ

اپیزود 9: فرار بزرگ


روایتی از عملیات پیچیده فرار بنی صدر از ایران

0

55

1 ماه پیش

اپیزود 8: هولوکاست ارومیه

اپیزود 8: هولوکاست ارومیه


روایتی از نقش آمریکا در قتل عام 103 سال پیش مردم ارومیه

0

67

2 ماه پیش

اپیزود ۷: ماموریت بغداد

اپیزود ۷: ماموریت بغداد


وقتی اسناد محرمانه از ارتباط مستقیم آمریکا با بمباران های شیمیایی صدام پرده بر می دارد!

0

31

2 ماه پیش

اپیزود 6: زبان انقلاب (قسمت دوم)

اپیزود 6: زبان انقلاب (قسمت دوم)


حکایت مردی که با زبان انقلاب سخن می گفت. (قسمت دوم)

0

30

3 ماه پیش

اپیزود 5: زبان انقلاب (قسمت اول)

اپیزود 5: زبان انقلاب (قسمت اول)


حکایت مردی که با زبان انقلاب سخن می گفت. (قسمت اول)

0

41

3 ماه پیش