Success-Code99

کد موفقیت

  • headset 7.6K
  • people 10
more_vert

زندگی و عمری که خدا به ما ارزانی داشته، بوم نقاشی است و انتخاب های ما، نقشی که بر این بوم می کشیم. تصمیم گرفتی چه نقشی بر این بوم رسم کنی؟ انتخاب با توست! خط خطی های کودکانه و بی معنی؛ یا زیباترین و منحصر بفردترین نقاشی عالم هستی؟

  • headset 7.6K
  • people 10

(1)