Stoies-4kids
shenoto podcaster

قصه هایی برای نوه ام

من همیشه برای فرزندان و حالا نوه ام قصه می گویم. هیج وقت آنها را ننوشتم و تقریبا همه آنها را از یاد برده ام. حالا می خواهم اینجا ثبتشان کنم.