https://shenoto.com/channel/StartAcademy

استارت آکادمی

20 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/StartAcademy

استارت آکادمی

20 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

بازار؛ پادشاه کسب و کار

4 0 تومان 27

یاد قدیمی‌ها به‌خیر که می‌گفتند: همیشه حق با مشتری است! حرف قدیمی‌ها زیاد هم بی‌راه نبود: این مشتری است که به کسب و کار ما معنی می‌بخشد و مشتری است که دلیل حیات کسب و کار ماست. بخاطر همین است که شاید...