Soraahee
shenoto podcaster

صُراحی

این‌جا از ادبیات می‌گیم؛ از تاریخ ادبیات و بیشتر از اون. شعر می‌خونیم و با هم داستان می‌شنویم.