ShirYaKhat
shenoto podcaster

شیر‌یا‌خط

پادکست شیر یا خط٫ در سال ۱۳۹۴ با ایده اطلاعات آزاد و غیر انتفاعی شروع شد. عدم وجود رسانه های صوتی و تصویری در زمینه بیت کوین و فناوری بلاکچین به زبان فارسی٫ ما را بر آن داشت تا با برگزاری جلسات آنلاین به آموزش٫ تحلیل٫ و بررسی موضوعات تخصصی در این حوزه بپردازیم.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.