Selol-e-eshgh
shenoto podcaster

سلول عشق

پادکست سلول عشق این پادکست، در چند اپیزود در اختیار شما قرار میگیرد، که یک داستان را در زوایای مختلف در فصول مختلف سال روایت میکند زندگی، و دیدگاه چند بیمار که در یک اتاق در اسایشگاه روانی باهم زندگی میکنند و از خاطرات و روزگارشان با زاویه دید خودشان روایت میکنند. اپیزود دو، سه و... این پادکست به زودی منتشر میشود..