search
SarbazSolh

خانه سرباز صلح

  • headset 0
  • people 0
more_vert

این کانال مربوط به سازمان مردم نهاد خانه سرباز صلح ایران می باشد که قصد دارد در آن پادکست هایی با رویکرد اصلی صلح یعنی امنیت ، سعادت و معیشت را با رویکردهای متفاوتی مانند محیط زیست ، ورزش ، صلح درون ، سلامت و ... به اشتراک بگذارد.

  • headset 0
  • people 0