Sar-be-hava
shenoto podcaster

سر-به-هوا

گاهی به بالای سرت نگاه کن و از دیدن زیبایی آسمان لذت ببر و یاد بگیر. اینجا از رخدادهای آسمانی می گویم. از داستانهای اسطوره ایی، از اجرام شناخته شده آسمان. راهنمای رصدی هم داریم.