Sanjeh-Podcast
shenoto podcaster

پادکست سنجه

پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد هدف از انتشار این پادکست فرصتی است برای گفتگو در زمینه موضوعات مختلف در حوزه ارزیابی انطباق به خصوص تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ایزو 17025 در این پادکست با حیطه‌های تخصصی استاندارد ایزو 17025 و الزامات آن بیشتر آشنا خواهید شد. www.qualitypioneers.ir podcast@qualitypioneers.ir

آلبوم‌ها (4)

اپیزود 3- تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون

اپیزود 3- تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون


پادکست سنجه- اپیزود 3 موضوع اپیزود: تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون مهمان اپیزود: آقای لورنس سیبسن از شرکت لب کوالیتی اینترنشنال دانمارک- مدیر کارگروه صحه‌گذاری روش‌ها در یوراکم لینک‌های اپیزود: راهنمای مناسب بودن برای هدف روش‌های آ ...

0

10

2 هفته پیش

اپیزود 2- آزمون های مهارت

اپیزود 2- آزمون های مهارت


در این اپیزود از پادکست سنجه در مورد آزمون مهارت یا پی‌تی صحبت می‌کنیم. انواع مقایسات بین‌آزمایشگاهی را بررسی کرده و توضیحاتی در خصوص اهمیت پی‌تی و خط‌مشی‌های مراجع تاییدصلاحیت در ارتباط با پی‌تی ارایه می‌کنیم. مصاحبه‌ای داریم با آقای پ ...

0

7

2 ماه پیش

اپیزود 1- عدم قطعیت اندازه گیری

اپیزود 1- عدم قطعیت اندازه گیری


پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد هدف از انتشار این پادکست فرصتی است برای گفتگو در زمینه موضوعات مختلف در حوزه ارزیابی انطباق به خصوص تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ایزو 17025 در این پادکست با حیطه‌های تخصصی ...

0

23

3 ماه پیش

اپیزود صفر

اپیزود صفر


پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد هدف از انتشار این پادکست فرصتی است برای گفتگو در زمینه موضوعات مختلف در حوزه ارزیابی انطباق به خصوص تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ایزو 17025 در این پادکست با حیطه‌های تخصصی ...

0

6

3 ماه پیش