SLPPadcast
shenoto podcaster

پادکست های گفتاردرمانی

این کانال به شناخت گفتاردرمانی و گفتاردرمانگران کمک کننده است و آگاهی بخشی را مد نظر دارد