https://shenoto.com/channel/SFXninuz

SFXninuz

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/SFXninuz

SFXninuz

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

صدای "بیپ" برای استفاده در صدا گذاری

0 0 تومان 0

در صداگذاری ها SFX ها نقش مهم و موثری در بهبود کیفیت خروجی نهایی دارند.