SABZABI
shenoto podcaster

سبزآبی

سبزآبی بیانی ساده و کاربردی از مباحث علمی مدیریت منابع انسانی است با هدف کمک به سودآوری و افزایش فروش. مخاطب این پادکست مدیران مجموعه های صنعتی، تولیدی و بازرگانی، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، مدیران و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان مدیریت و علاقه مندان به این رشته هستند.