RuzhaDarRah

روزها در راه

  • headset 1.4K
  • people 7
more_vert

‌ پادپخش روزها در راه، روایت ٢٠سال از آفتاب‌های غروب کرده و خورشید‌های برآمده بر سر این سرزمین است. از آذر ۵٧ تا آذر ٧۶. ما بیست سال را از دریچه چشم شاهرخ مسکوب نگاه می‌کنیم. مسکوب را می‌توان با عناوینی مثل روشنفکر و نویسنده و مترجم معرفی کرد، اما برای ما او بیش از هرکدام از اینها، یک تماشاگر دقیق و یک روایت‌گر باانصاف است. او برای ما از روزها، خبرها، اتفاق‌ها، حماسه‌ها، حال‌ها و بدحالی‌های مردم صحبت می‌کند و چه شیرین هم صحبت می‌کند.

  • headset 1.4K
  • people 7

(1)

(1)

grid_view toc
روزها در راه
  • query_builder 01:02:34
  • 0
  • 237
  • insert_invitation 10 ماه پیش